Sissenõudjale

Täitemenetluse alustamiseks palume esitada kehtiv täitedokument ning täita täitmisavalduse vormi.

Digitaalselt allkirjastatud täitmisavaldus ning täitedokument palume saata e-posti aadressile natalja.malahhova[@]taitur.just.ee.